Szukasz konkretnego czasopisma, gazety, magazynu lub książki?


Full Text Finder to najnowocześniejszy system wyszukiwawczy, służący do lokalizowania publikacji w kolekcji biblioteki, niezależnie od wydawcy czy dostawcy treści. 

 

Dzięki narzędziu Full Text Finder otrzymasz szybki, bezpośredni dostęp do wszystkich publikacji dostępnych w bibliotece Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Narzędzie umożliwia wyszukiwanie na poziomie tytułów publikacji, dzięki czemu za pomocą jednego wspólnego okna wyszukiwawczego możesz sprawdzić, czy dane czasopismo lub publikacja jest dostępna w bibliotece – bez konieczności przechodzenia na różne platformy czy serwisy. Po wpisaniu tytułu otrzymujesz informację o dostępności poszczególnych roczników i numerów wraz z odnośnikami do pełnych tekstów.

 

Przeszukaj publikacje dostępne w bibliotece


 

======================================================================

 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - (link do strony)   Repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Można w nim udostępniać różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Dostęp do wszystkich materiałów umieszczonych w repozytorium jest otwarty -   każdy, kto ma dostęp do Internetu, może się z nimi zapoznać.

Umieszczenie publikacji w repozytorium jest darmowe, proste i nie zabiera dużo czasu - wystarczy kilka minut, aby udostępnić swój tekst czytelnikom na całym świecie.

Udostępnianie publikacji naukowych w repozytorium wiąże się z szeregiem korzyści  dla autorów:

 

  • zwiększenie widoczności publikacji;

 

  • ułatwienie wyszukiwania publikacji (np. poprzez wyszukiwarki takie jak Google Scholar);

 

  • wzrost cytowań;

 

  • promocja osiągnięć badawczych;

 

  • ułatwienie komunikacji naukowej;

 

  • ułatwienie wykrywania plagiatów;

 

  • trwała archiwizacja i bezpieczne przechowywanie materiałów.

 

Repozytorium może być znakomitym źródłem wiedzy i informacji dla studentów i innych osób zainteresowanych rezultatami najnowszych badań naukowych. 

 

 

Licencjonowane bazy naukowe

dostęp z komputerów uczelnianych

 

Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego
do bazy(EBSCO)


kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów

 


 BAZY NA PORTALU
Wirtualna Biblioteka Nauki:
             
 
 Ebsco

 

umożliwia dostęp do bibliograficznych i pełnostekstowych
baz naukowych


 Web of Science

 (Web of Knowledge)

 

obejmuje pakiet Web of Science zawierający trzy bazy abstraktowo 
- bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science CitationIndex 
Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities 
Citation Index), oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings 
Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący.


 Elsevier

 

pozwala na dostęp do 1650 czasopism z listy
Science Direct Freedom Collection - roczniki od 1995 do bieżącego.


 Scopus 

 

Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji

akademickiej, której koszt jest ponoszony w całości przez MNiSW.

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów

i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych,

medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500 tytułów

publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism ( z których

ponad 1800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji

handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.

Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów

posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów

patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www.

Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi z USA.

Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta 

na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

 

Oferuje również narzędzia analityczne dotyczące

parametrów naukometrycznych m.in. cytowalności

autorów oraz wskaźników dotyczących zawartości publikacji.


 Wiley Blackwell

 

Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach

ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów

z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz

z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy

Wiley Online Library.  Roczniki z okresu licencji

będą także archiwizowane na serwerze w ICM.

Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować

wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji

w cenie DDP (15% ceny katalogowej). 


 Springer

 

pozwala na dostęp do około 1140 czasopism Springer .

Narodowy program publikacji naukowych
Springer Open Choice / Open Access dla autorów z Polski :
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html


 

  Nature

 (dostęp od 2006 r.)


 dostęp do baz w ramach krajowej licencji akademickiej firmowanej przez MNiSW.  Wiecej informacji (w tym o zasadach licencji) na stronię ICM 

 

 Science

 (dostęp od 1997 r.)


 dostęp do baz w ramach krajowej licencji akademickiej firmowanej przez MNiSW.  Wiecej informacji (w tym o zasadach licencji) na stronię ICM 

 

 

Czasopisma na platformie OvidSP - zobacz

 

 

 

 

Polska Bibliografia Lekarska


Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL