EBSCO  -  dostęp z komputerów uczelnianych

 

 

 

 

 

 

.

 Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy Ebsco

 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

 

 

Rozszerzona licencja Web of  Science

 

   W roku 2015 licencja została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy Journal Citation Report i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej
o bazę Essential Science Indicators.

 

 

 

 Web of Knowledge

 (Web of Science)

 

 


zobacz


SZKOLENIE ORAZ INSTRUKCJA

WYSZUKIWANIA W BAZIE

 

Pakiet Web of Science zawiera trzy bazy abstraktowo 
- bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science CitationIndex 
Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities 
Citation Index), oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings 
Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący

 

STRONY INTERNETOWE THOMSON REUTERS :


Polski serwis Thomson Reuters  (na stronie materiały szkoleniowe 
i nagrane szkolenia– możliwość pobrania slajdów i plików pdf)
 
Biblioteka EndNote Web

 
Portal ResearcherID


Ogólna strona TR science

 
Master Journal List (lista czasopism indeksowanych)

 
Strona wsparcia technicznego (do zgłoszenia uwag lub błędów)
 


   Scopus                           

Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej

licencji akademickiej, której koszt jest ponoszony w całości przez MNiSW.

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą

abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500

tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism

(z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access),

ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań

konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych,

z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996,

25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów

naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi

spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse

na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

 

Oferuje również narzędzia analityczne dotyczące parametrów 

naukometrycznych m.in. cytowalności autorów oraz wskaźników dotyczących zawartości publikacji.

 

 

 

 

.